Przy zakupach powyżej 99 pln produkt niespodzianka gratis

Polityka prywatności sklepu internetowego wuhandmade.pl

Polityka obowiązuje od 11.02.2022r.

Weronika Kiczor, właściciel marki oraz sklepu internetowego www.wuhandmade.pl ceni sobie zaufanie Klientów, dlatego też ich dane przechowuje z największą starannością i zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa chroniąc je przed ingerencją osób niepowołanych.

W tym też celu w poniższym dokumencie przedstawione zostały zasady jakie są stosowane w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Klientów Sklepu Internetowego.

Gromadzone informacji i sposób ich wykorzystania

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Dane Klientów sklepu będą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Klienci Sklepu Internetowego www.wuhandmade.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, a także do ich poprawiania oraz do zaprzestania ich wykorzystywania.

Sklep Internetowy www.wuhandmade.pl wymaga udostępnienia przez Klienta minimum danych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia. Informacje te nie będą udostępniane, użyczane ani sprzedawane osobom trzecim.

W celu realizacji zamówienia niezbędne jest udostępnienie niektórych danych naszych Klientów firmie kurierskiej lub innym dostawcom. Są to dane potrzebne do zrealizowania dostawy, a firmy ją realizujące są zobowiązane do wykorzystania tych danych jedynie do przeprowadzenia sprawnego procesu dostarczenia przesyłki.

Pliki Cookies

Cookie to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku komputera Klienta za pomocą przeglądarki internetowej. Plik „cookies” nie służy do gromadzenia danych osobowych Klienta, dlatego też nie jest możliwe na podstawie jego zawartości dokonanie identyfikacji Klienta.

Klient korzystając z funkcji POMOC znajdującej się na pasku menu większości przeglądarek internetowych, uzyska informacje w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowego cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym.

W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi Sklepu Internetowego www.wuhandmade.pl mogą nie działać prawidłowo.

Łącza zewnętrzne

Sklep Internetowy www.wuhandmade.pl może zawierać łącza do innych serwisów internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności oraz politykę prywatności obowiązujące na tych innych serwisach internetowych. Prosimy o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu sklepu oraz do zaznajamiania się z oświadczeniami dotyczącymi zasad poufności w każdym innym serwisie.

Zmiana Polityki Prywatności

Polityka prywatności może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Prywatności będą publikowane niniejszej stronie. Każda wersja Polityki Prywatności zostanie opatrzona u góry strony datą rozpoczęcia obowiązywania.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy kontaktować drogą mailową: sklep@wuhandmade.pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) chcemy przedstawić Ci najważniejsze zmiany i wymagania jakie stawia przed nami praw. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz je poniżej:

Kto jest właścicielem Sklepu Internetowego www.wuhandmade.pl i kto przetwarza zebrane w nim dane osobowe?

– prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą WU HANDMADE Weronika Kiczor, pod adresem: Bęczków 173, 26-008 Górno. Możesz się ze mną skontaktować pod numerem telefonu: +48 795 623 502 oraz pod adresem e-mail: sklep@wuhandmade.pl, a także pisząc na adres siedziby: Bęczków 173, 26-008 Górno

WU HANDMADE Weronika Kiczor, Bęczków 173, 26-008 Górno, NIP: 6572813925 zbiera Twoje dane i jest administratorem Twoich danych osobowych.

Przetwarzam dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Poniżej znajdziesz dane osobowe jakie zbieramy w ramach naszego Sklepu Internetowego.

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania, adres korespondencyjny;

4) numer telefonu;

5) adres e-mail;

6) numer rachunku bankowego(w przypadku zwrotu).

Kiedy zbieram Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe jako Użytkownika lub Klienta, zbieramy gdy korzystasz z naszego Sklepu Internetowego, głównie poprzez:

1) rejestrację w Sklepie Internetowy w trakcie zakładania Konta Klienta;

2) weryfikację i identyfikację Ciebie, jak i innych Klientów (np. podczas logowania);

3) realizacji zamówień złożonych poprzez Sklep Internetowy;

4) wysłania wiadomości mailowych o chęci złożenia zamówienia;

5) połączenie telefoniczne i chęci złożenia zamówienie w Sklepie Internetowym

6) Komentowanie produktów poprzez składanie opinii lub komentowanie wpisów na blogu,

6) korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Dlaczego zbieram dane osobowe?

Twoje dane osobowe są zbierane w następującym celu:

1) korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego (w tym: utworzenie konta, zalogowania się do niego i korzystanie z niego);

2) składanie i procesowanie zamówień w Sklepie Internetowym;

3) utworzenia nowej opinii produktu lub nowego komentarza do wpisu na blogu,

3) przesyłania informacji o zmianie warunków Regulaminu,

4) obsługi procesu reklamacyjnego;

5) przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę;

6) prowadzenie korespondencji z Tobą na wskazany przez Ciebie adres e-mail;

7) informowania o promocjach;

8) prowadzenia konkursów;

9) sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;

10) celów archiwalnych;

11) realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane? Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych;

2) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną;

3) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. musimy przechowywać je dla celów podatkowych;

4) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych osobowych?

Szanuję Twoje dane – nie sprzedaję ich, ani nie udostępniam osobom lub firmom poza wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Nie sprzedaję ani nie przekazuję Twoich danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dlatego też chcę, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą:

  1. Firma InPost
  2. Banki, operatorzy systemu płatności, zapewniający obsługę płatności, zwrotu środków pieniężnych 
  3. Firma DPD
  4. Podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych,

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (także przez składanie zamówień) będą przechowywane przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych). Twoje dane osobowe, które pozyskałem na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą przez okres 10 lat.

Powinieneś wiedzieć także o tym, że:

1) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego. Bez pełnego adresu nie będziemy w stanie poprawnie zrealizować Twojego zamówienia (np. kurier nie będzie mógł się z Tobą skontaktować). Bez podania wszystkich danych może nie dojść także do zawarcia umowy – muszę bowiem wiedzieć z kim ją zawieram.

2) Możesz zażądać ode mnie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, masz także prawo do przenoszenia danych. W szczególności w dowolnym momencie możesz przeglądać lub modyfikować swoje dane w panelu klienta po zalogowaniu do Konta Klienta. Poinformuj nas tylko o swoim żądaniu korzystając z funkcjonalności Sklepu internetowego poprzez zakładkę kontakt (adres: www.wuhandmade.pl/kontakt), listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: sklep@wuhandmade.pl). Danych osobowych użytych do złożenia Zamówień nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią Umów;

3) Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzisz, że dotyczące Ciebie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem właściwym jest GIODO (tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych);

4) W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu na Konta Klienta lub składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zamówień) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

5) Nie stosuję zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W przypadku otrzymania od Ciebie żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania żądania, udzielę Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, mogę przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne 30 dni. W terminie 30 dni od otrzymania żądania zawsze poinformuję Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informację również przekażemy elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.

W przypadku, gdy nie podejmę działań w związku z żądaniem niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformuję Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Udzielenia informacji zgodnie jest wolne od opłat.

W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom mnie o tym niezwłocznie. Umożliwi mi to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizyczny.